Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

''Sadece 15'' Etkinliği

İzmir YenilebilirEnerji ve Yeşil Gelecek İçin Gündoğdu’da Buluştu.

BirleşmişMilletler Genel Sekreteri Ban-Ki Moon’un çağrısıyla başlayan küresel iklimhareketine destek olarak İzmir Engelsiz Sanat Derneği tarafından 21 Eylül PazarGünü Gündoğdu Meydanında gerçekleştirilen ‘’Sadece 15’’ etkinliği güzelgörüntülere sahne oldu. Fosil yakıtların ve nükleer enerji santrallerininiklime ve insan hayatına verdiği zarara karşı yenilenebilir enerjininsavunulduğu etkinlikte sürdürülebilir iklim ve spor ön plandaydı.

AmerikanFutbolu 1.Lig takımı Dolphins ve Atamert Gençlik & Spor Kulübügösterileriyle sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgularken iklim değişikliğihakkındaki farkındalıklarını paylaştılar. Sosyal medya üzerinden, güneşten‘’Sadece 15’’ dakikada gelen ışınım miktarının dünyanın bir yıllık enerjiihtiyacına eşdeğer olmasını tema alan çeşitli yarışmalar düzenlendi,kazananlara güneş enerjisiyle çalışan mobil şarj aletleri hediye edildi veetkinlik çevre temizliği ile sona erdi.

Bilgilendirmekonuşmalarının yanı sıra katılanların düşüncelerini yazıya dökebileceğiinteraktif bir paylaşım panosu oluşturuldu. Bu etkinliğin yeşil gelecek için ufakama önemli bir adım olduğunu söyleyen Serkan GÜMÜŞ, Betül KABAŞ, Dilay CEYLANve Canses ÖZEL’den oluşan etkinlik takımı yenilenebilir enerji konusunda sahipoldukları bilgiyi insanlara aktarmaktan vazgeçmeyeceklerini ve projelerininsüreklilik içerdiğini belirttiler. 

Ulusal ve yerel basında geniş yer bulan ''Sadece 15'' Etkinliğinin, sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir bir organizasyon olması amaçlanıyor. 

Atergrup ©Ater Enerji 2015 | İnteraktif Medya Ajansı